Kanalizacja deszczowa pozostałe inwestycje

Zakres prac:
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kasprowicza (odcinek 28 metrów).

Aktualny etap:
Zakończono. Wykonawca - Jumar Sp. J.

Koszt inwestycji:
50 000 zł

Termin realizacji:
lipiec