Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I

2 stycznia 2021 – 31.03.2023

Przebudowa ulicy Skalskiego w mieście Pruszcz Gdański

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

20 kwietnia 2020 – 20 października 2020 r.

Dzień z życia Polaków w Pruszczu Gdańskim w 1920 roku

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

1 czerwca 2020 – 30 listopada 2020 r.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

2019.01.01 – 2020.03.31

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego

8 stycznia 2018 – 31 października 2018

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański

1 czerwca 2017 – 31 grudnia 2021

Program ZIT I - Zintegrowana Inwestycja w Talenty I

01.01.2017 – 31.12.2018

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

2 stycznia 2017 – 31.12.2018

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi

2 stycznia 2017 – 30 czerwca 2020

Rewitalizacja miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim

1 sierpnia 2017 – 30 listopada 2017

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025

2016 - 2017

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej na terenie ZS nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim

czerwiec 2016 - październik 2016

Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim

kwiecień 2016 - październik 2016

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni

11.02.2015 r. – 31.12.2020 r.

Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim

lipiec 2015 - grudzień 2015

Budowa targowiska miejskiego Mój Rynek w Pruszczu Gdańskim

listopad 2014 - czerwiec 2015

Budowa ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim

maj 2014 - grudzień 2014

Spotkanie partnerskie - Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa

2013

Poprawa spójności i funkcjonalności sieci dróg publicznych łączących Osiedle Wschód w Pruszczu Gdańskim z drogą krajową nr 91 poprzez budowę ronda i ulicy PCK, stanowiących bezpieczne połączenie Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego z siecią dróg prowadzących na Żuławy i drogę krajową numer 7

Lipiec 2012 - grudzień 2012

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno - sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul.Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim.

2012 - 2014

Craftland - Zachowanie dziedzictwa Regionu Południowego Bałtyku

Spotkanie partnerskie w ramach współpracy pomiędzy miastami Hofheim am Taunus a Pruszcz Gdański

2012

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim oraz stworzenie warunków dla mieszkańców, w szczególności dzieci, do bezpiecznego korzystania z odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół Nr 4 i Niepublicznego Przedszkola „Czwóreczka” poprzez budowę ulicy Kasprowicza łączącej się z drogą wojewódzką Kopernika stanowiącą połączenie Pruszcza Gdańskiego z drogą krajową Nr 7 (Gdańsk – Warszawa)

marzec 2011 - wrzesień 2011

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas – I-III w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdańsk

rok szkolny 2011/2012

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim

Lipiec 2010 - październik 2011

Rekonstrukcja Szlaku Bursztynowego w Pruszczu Gdańskim wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej

marzec 2010 – październik 2011

Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego

Wrzesień 2009 - marzec 2012

Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu „Doliny Raduni” oraz „Żuław Gdańskich” dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni

Luty 2009 - październik 2009

Osiedle Strzeleckiego - Zwiększenie płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim poprzez budowę ronda i dróg gminnych łączących nowe Osiedle Strzeleckiego z drogą powiatową Raciborskiego (2214G) łączącą Pruszcz Gdański z Ob

styczeń 2009 - czerwiec 2009

Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP nr 3

2009

Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim

Lipiec 2008 - styczeń 2010

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

2007 – 2015, zadanie numer 12 w latach 2008 – 2009

Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

styczeń 2007 - czerwiec 2011

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4

2007-2008

Budowa podjazdu do MDK

2007

Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej obszaru południowego Bałtyku -CROSSBALT

2006 - 2008

Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego

2006 -2008

Rekonstrukcja Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny– etap III

2006 -2007

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim

2006

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 2

2006

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański

2005-2007

Rozwój regionalny poprzez planowanie przestrzenne oraz znajomość logistyki i technologii informatycznych - LogOnBaltic

2005-2007

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim – etap II

2005- 2006

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących

2005

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3

2005-2006

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny

2004-2005

Bałtycka Strefa Inwestycyjna w Pruszczu Gdańskim

2004 - 2005

Budowa windy w ZS nr 4

Budowa skateparku przy MOSiR

2004

Szlak bursztynowy przez Pruszcz i Żuławy

2003-2004