Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dzień z życia Polaków w Pruszczu Gdańskim w 1920 roku

Przebudowa ulicy Skalskiego w mieście Pruszcz Gdański

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Program ZIT I - Zintegrowana Inwestycja w Talenty I

„Rewitalizacja miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim

1 sierpnia 2017 – 30 listopada 2017

2016 - 2017

„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej na terenie ZS nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim.

czerwiec 2016 - październik 2016

„Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim

kwiecień 2016 - październik 2016

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii

„Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim

lipiec 2015 - grudzień 2015

Budowa targowiska miejskiego Mój Rynek w Pruszczu Gdańskim

listopad 2014 - czerwiec 2015

„Budowa ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim

maj 2014 - grudzień 2014

Poprawa spójności i funkcjonalności sieci dróg publicznych łączących Osiedle Wschód w Pruszczu Gdańskim z drogą krajową nr 91 poprzez budowę ronda i ulicy PCK, stanowiących bezpieczne połączenie Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego z siecią dróg prowadzących na Żuławy i drogę krajową numer 7

Lipiec 2012 - grudzień 2012

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno - sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul.Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim.

2012 - 2014

Craftland - Zachowanie dziedzictwa Regionu Południowego Bałtyku

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim oraz stworzenie warunków dla mieszkańców, w szczególności dzieci, do bezpiecznego korzystania z odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół Nr 4 i Niepublicznego Przedszkola „Czwóreczka” poprzez budowę ulicy Kasprowicza łączącej się z drogą wojewódzką Kopernika stanowiącą połączenie Pruszcza Gdańskiego z drogą krajową Nr 7 (Gdańsk – Warszawa)

marzec 2011 - wrzesień 2011

„ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas – I-III w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.

rok szkolny 2011/2012

Rekonstrukcja faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim”

Lipiec 2010 - październik 2011

Rekonstrukcja szlaku bursztynowego w Pruszczu Gdańskim wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej”

marzec 2010 – październik 2011

„Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego”

Wrzesień 2009 - marzec 2012

Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu „Doliny Raduni” oraz „Żuław Gdańskich” dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni

Luty 2009 - październik 2009

„Osiedle Strzeleckiego - Zwiększenie płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim poprzez budowę ronda i dróg gminnych łączących nowe Osiedle Strzeleckiego z drogą powiatową Raciborskiego (2214G) łączącą Pruszcz Gdański z O

styczeń 2009 - czerwiec 2009

„Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim”

Lipiec 2008 - styczeń 2010

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku.

2007 – 2015, zadanie numer 12 w latach 2008 – 2009

„Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego”

styczeń 2007 - czerwiec 2011

2006 - 2008

2006 -2008

2006 -2007

2005-2007

2005-2007

2005- 2006

2004 - 2005