• Home
  • Inwestycje
  • Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim
Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim

Zakres prac:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sportowej i wymiarach 44x22m – z możliwością podziału na dwa boiska poprzeczne, boiska do koszykówki o wymiarach 30x17m, bieżni lekkoatletycznej prostej – 4torowej o długości 110m, skoczni w dal z belką do skoku i zeskocznią wypełnioną piaskiem oraz zakup i montaż stałego wyposażenia i zagospodarowania przyległego terenu (chodniki, trybuny, przebudowa istniejącego ogrodzenia, piłkochwyty, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie). Nowa infrastruktura powstanie w miejscu dotychczasowych boisk szkolnych o nawierzchni bitumicznej i bieżni o nawierzchni żużlowej na terenie Zespołu Szkół nr 2 na ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono realizację inwestycjii, wykonawca – Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.

Koszt inwestycji w 2014 roku:
970 650 zł,  w tym 727 990 zł w ramach niskooprocentowanej pożyczki z inicjatywy JESSICA