Budowa ul. Kasprowicza

Zakres prac:
budowa układu drogowego od granicy miasta do ul. Kopernika, przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacja oświetlenia i budowa miejsc postojowych