• Home
  • Ścieżki rowerowe
Image

Ścieżki rowerowe

W Pruszczu Gdańskim istnieje bardzo rozbudowana sieć ścieżek pieszo-rowerowych. Można nimi dotrzeć z centrum miasta do wszystkich najważniejszych zabytków, dworca PKP, zrekonstruowanej Faktorii handlowej z okresu wpływów rzymskich i do administracyjnej granicy z Gdańskiem.

Na ścieżkach zamontowane zostały tablice nadające im funkcje ścieżek dydaktycznych. Wyznaczono dwie ścieżki dydaktyczne: Szlakiem Pruszczańskich odkryć archeologicznych oraz Kanału Raduni ilustrujące najważniejsze wydarzenia związane z historią tego miejsca i okolic. W najważniejszych punktach szlaków postawiono cztery drogowskazy kierujące turystów do historycznych miejsc zlokalizowanych w centrum miasta oraz osiem tablic edukacyjnych zawierających najważniejsze informacje dotyczące wytyczonych ścieżek w dwóch wersjach językowych.