Oświetlenie na terenie miasta
Zakres prac:
Dokumentacja projektowa: przebudowy sieci SN w ul. Sportowej, oświetlenia ul. Skarpowej, oświetlenia ulic Bema i Pułaskiego. 
Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłami LED.