Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Opis projektu:

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025 placówki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański otrzymały dotację celową ze środków budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego i zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych. Wsparcie, o którym mowa w 2021 roku otrzymały następujące placówki:

  • Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim, ul. Niepodległości 10 – przyznana dotacja w kwocie 3 000,00 zł,
  • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszczu Gdańskim, ul. Żwirki i Wigury 8 - przyznana dotacja w kwocie 2 500,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Matejki w Pruszczu Gdańskim, ul. Matejki 1 - przyznana dotacja w kwocie 12 000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, ul. Kochanowskiego 8 - przyznana dotacja w kwocie 12 000,00 zł.

Wartość projektu wynosi 36948,60 zł z czego dofinansowanie wynosi 29500,00 zł i stanowi 80% całej inwestycji.