Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny – etap II, budynek B wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w Pruszczu Gdańskim, realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o. o.

Fundusz Dopłat
Opis projektu:
Projekt polega na wsparciu inwestycji realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o.o. W jego wyniku powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Aliny – etap II, budynek B wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w Pruszczu Gdańskim.

W wyniku udzielonego wsparcia miasto uzyska możliwość wskazania lokatorów, którzy będą mogli zamieszkać w nowym budynku. W ramach realizacji projektu powstanie 18 nowych lokali mieszkalnych o łącznej planowanej powierzchni użytkowej 806,60 m².