• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) działanie 2.2. priorytet 2 Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III / Programu TACIS CBC

Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) działanie 2.2. priorytet 2 Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III / Programu TACIS CBC
Opis projektu:

Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) realizowany jest w ramach działania 2.2. priorytetu 2 Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III / Programu TACIS CBC.

Pruszcz Gdański pełnił rolę partnera finansowego i koordynował działania polskich partnerów projektu: Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Gdańsku oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego. Głównym celem projektu było nawiązanie stałej współpracy w celu skutecznej promocji regionu transgranicznego, wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulturalnej, przygotowanie dokumentacji pod rozbudowę infrastruktury turystycznej oraz promowanie kultury regionu. Projekt urzeczywistniał podstawowe cele programu: finansowe wspieranie przygranicznej współpracy gospodarczej, pobudzenie rozwoju ekonomicznego poprzez tworzenie międzynarodowych produktów turystycznych i odbudowę obiektów dziedzictwa kulturowego.

W czasie realizacji projektu została przygotowana dokumentacja techniczna następujących obiektów: przystosowanie siedziby GTPS na gdańskiej Starówce dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przekształcenie bazy sportowej SIS w Bałtyckie Centrum Sportu i Rekreacji oraz trasy Eurovelo nr 10 z Gdańska do granicy rosyjskiej.

Nawiązanie stałej współpracy w celu skutecznej promocji regionu transgranicznego, wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulturalnej, przygotowanie dokumentacji pod rozbudowę infrastruktury turystycznej oraz promowanie kultury regionu.

W ramach projektu utworzona została baza danych wspólnych regionalnych obiektów turystyki kulturalnej. Stworzono również długofalowy program spotkań dotyczących kultury i sportu http://www.ziemiagdanska.pl/index.php?id=49