Rewitalizacja miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim

Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017
Opis projektu:
Celem projektu jest rewitalizacja Pomnika przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim, który został ustawiony w latach 60-tych jako hołd ofiarom podobozu Stutthof funkcjonującego w latach 1944-1945 na terenie lotniska wojskowego w Pruszczu Gdańskim. Zakres planowanych prac obejmuje: odnowienie pomnika wraz z cokołem, odnowienie ogrodzenia, urządzenie zieleni, ułożenie nowego chodnika, ustawienie ławek oraz ustawienie znaków informacyjnych.  
Zdjęcia: