• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

Budowa chodnika przy ulicy Mikołaja Reja (171802 G) w Pruszczu Gdańskim – Etap I – budowa chodnika od skrzyżowania z ulicą W. Reymonta do skrzyżowania z ulicą J. Poniatowskiego

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu
Opis projektu:
Projekt obejmuje budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą W. Reymonta do skrzyżowania z ulicą J. Poniatowskiego w Pruszczu Gdańskim o długości ok. 145 metrów.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji poprawił się komfort i bezpieczeństwo pieszych i kołowych uczestników ruchu korzystających z tego odcinka drogi.

Przed realizacją inwestycji nie było możliwości bezpiecznego przemieszczania się na tym odcinku.

Ze względu na brak utwardzonych chodników, piesi korzystali z utwardzonej nawierzchni jezdni, przez co narażani byli na kolizje z pojazdami poruszającymi się drogą. W chwili obecnej uzyskali bezkolizyjny, wydzielony chodnik.

Projekt został dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.
 

Zdjęcia: