• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 11 urzędach JST z województwa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających

efektywność zarządzania usługami świadczonymi przez administrację publiczną.

Działania zaplanowane w projekcie dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański:

- elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;

- wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje;

- wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta;

- doskonalenie kompetencji kadr w obszarze podatków i opłat;

- doskonalenie kompetencji kadr w obszarze zarządzania nieruchomościami;

- doskonalenie kompetencji kadr w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa 
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

​​​​​​