Rekonstrukcja szlaku bursztynowego w Pruszczu Gdańskim wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Opis projektu:
Przedmiotem projektu były prace zmierzające do rekonstrukcji w Pruszczu szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego oraz wyznaczenie na nim miejsc wykorzystywanych jako ścieżki dydaktyczne. W ramach projektu wykonanych zostanie 2728 m stylizowanych na rzymskie ciągów pieszo-rowerowych. Na szlaku wyznaczona zostanie ścieżka dydaktyczna „Szlakiem puszczańskich odkryć archeologicznych” oraz ścieżka Kanału Raduni.
Zdjęcia: