Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Cyfrowa Gmina
Opis projektu:
Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do usług internetowych poprzez zakup sprzętu komputerowego, który będzie wykorzystywany przez uczniów do nauki.

Dzięki realizacji projektu komputery lub tablety otrzyma 86 dzieci, których przodkowie byli zatrudnieni w PGR-ach.
 
Logtypy projektu realizowanego w ramach programu Cyfrowa Gmina
Logtypy projektu realizowanego w ramach programu Cyfrowa Gmina
Zdjęcia: