Pomorskie z Ukrainą

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Opis projektu:
Projekt zakłada integrację społeczno-zawodową 40 kobiet, które przyjechały do Pruszcza Gdańskiego po 24.02.2022 w wyniku działań wojennych w Ukrainie. Grupa docelowa została wybrana ze względu na fakt, że zdecydowana większość osób, która przyjechała do Pruszcza Gdańskiego po 24.02.2022 to kobiety z dziećmi.
Projekt zakłada 5 – miesięczne wsparcie na wielu płaszczyznach:
  • psychologicznym,
  • społecznym
  • zawodowym,
  • językowym.
Działania w powyższych obszarach będą realizowane w 4 szkołach w Pruszczu Gdańskim:
  • Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika,
  • Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki,
  • Szkole Podstawowej Nr 4 im. I. J. Paderewskiego,
  • Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej.
W każdej grupie będzie 10 osób.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański otrzymała 500 000 zł dotacji na realizację zadania co stanowi 100% wartości projektu, z czego 447 368,42 zł to środki unijne, a 52 631,58 zł to środki budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zdjęcia: