Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pruszczu Gdańskim

Pomorskie z Ukrainą

Wycieczka szkolna uczniów ZSO nr 1 do Krakowa

Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 172065 G wraz z budową dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Pawła Edmunda Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd.

Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej numer 171658 G (ul. Nowowiejskiego) z drogą gminną numer 171558 G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż doświetlenia

Przebudowa przejścia dla pieszych, poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej numer 171858 G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej numer 171608G (na ulicy Mickiewicza, na wysokości skrzyżowania z ulicą Kossaka) w Pruszczu Gdańskim

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 - Aktywna Tablica

Dofinansowanie wyposażenia i remontu stołówki oraz kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. I. J. Paderewskiego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i domu

Laboratoria Przyszłości w pruszczańskich szkołach

Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim, realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o. o.

Przebudowa ulicy Skalskiego w mieście Pruszcz Gdański

Dzień z życia Polaków w Pruszczu Gdańskim w 1920 roku

Rewitalizacja miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej na terenie ZS nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim

„Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim

Spotkanie partnerskie - aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa

Spotkanie partnerskie w ramach współpracy pomiędzy miastami Hofheim am Taunus a Pruszcz Gdański

Poprawa spójności i funkcjonalności sieci dróg publicznych łączących Osiedle Wschód w Pruszczu Gdańskim z drogą krajową nr 91 poprzez budowę ronda i ulicy PCK, stanowiących bezpieczne połączenie Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego z siecią dróg prowadzących na Żuławy i drogę krajową numer 7

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim oraz stworzenie warunków dla mieszkańców, w szczególności dzieci, do bezpiecznego korzystania z odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół Nr 4 i Niepublicznego Przedszkola „Czwóreczka” poprzez budowę ulicy Kasprowicza łączącej się z drogą wojewódzką Kopernika stanowiącą połączenie Pruszcza Gdańskiego z drogą krajową Nr 7 (Gdańsk – Warszawa)

„Osiedle Strzeleckiego - Zwiększenie płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim poprzez budowę ronda i dróg gminnych łączących nowe Osiedle Strzeleckiego z drogą powiatową Raciborskiego (2214G) łączącą Pruszcz Gdański z O

Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP nr 3

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4

Miejskiego Domu Kultury w Pruszczu Gdańskim

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 2

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3

Budowa windy w ZS nr 4

Budowa skateparku przy MOSiR