Przebudowa ulicy Skalskiego w mieście Pruszcz Gdański

Dzień z życia Polaków w Pruszczu Gdańskim w 1920 roku

Rewitalizacja miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej na terenie ZS nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim

„Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim

Spotkanie partnerskie - aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa

Poprawa spójności i funkcjonalności sieci dróg publicznych łączących Osiedle Wschód w Pruszczu Gdańskim z drogą krajową nr 91 poprzez budowę ronda i ulicy PCK, stanowiących bezpieczne połączenie Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego z siecią dróg prowadzących na Żuławy i drogę krajową numer 7

Spotkanie partnerskie w ramach współpracy pomiędzy miastami Hofheim am Taunus a Pruszcz Gdański

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim oraz stworzenie warunków dla mieszkańców, w szczególności dzieci, do bezpiecznego korzystania z odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół Nr 4 i Niepublicznego Przedszkola „Czwóreczka” poprzez budowę ulicy Kasprowicza łączącej się z drogą wojewódzką Kopernika stanowiącą połączenie Pruszcza Gdańskiego z drogą krajową Nr 7 (Gdańsk – Warszawa)

„Osiedle Strzeleckiego - Zwiększenie płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim poprzez budowę ronda i dróg gminnych łączących nowe Osiedle Strzeleckiego z drogą powiatową Raciborskiego (2214G) łączącą Pruszcz Gdański z O

Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP nr 3

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4

Miejskiego Domu Kultury w Pruszczu Gdańskim

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 2

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3

Budowa windy w ZS nr 4

Budowa skateparku przy MOSiR