Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Opis projektu:
Projekt zakłada przebudowę dwóch dróg:
  1. Przebudowę ulicy Przy Torze. Zakres planowanych prac w tej lokalizacji obejmuje: roboty rozbiórkowe, przebudowa drogi, przebudowa chodników, budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, budowa oświetlenia ulicznego, rozbiórka komórek gospodarczych, zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc parkingowych. Planowane jest wprowadzenie strefy zamieszkania na całym obszarze przebudowanej ulicy.
  2. Przebudowę ulicy Banacha. Zakres planowanych prac w tej lokalizacji obejmuje: roboty rozbiórkowe, przebudowa układu drogowego wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego w ul. Banacha, kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Paderewskiego. Wybudowany zostanie jednostronny chodnik, co poprawi bezpieczeństwo pieszych.
Wartość dofinansowania stanowi 95% wartości całej inwestycji