Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim. Konieczna jest rewitalizacja i uporządkowanie zdegradowanych obszarów tkanki urbanistycznej w centrum Miasta z uwzględnieniem poszanowania i zachowania dziedzictwa kulturowego. Zrekonstruowanemu budynkowi starej zabytkowej wozowni nadana zostanie nowa funkcja użyteczności społecznej – budynek zaadaptowany zostanie na Ośrodek - Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy dla osób niepełnosprawnych. Brak ingerencji mieszkańców w obszarze niepełnosprawności, stwarza konieczność wdrożenia programu zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

- liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 sztuka
- liczba obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem – 1 sztuka
- liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych – 1 sztuka
- liczba zakupionych systemów monitoringu w miejscach publicznych – 1 sztuka
Zdjęcia: