Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Opis projektu:
Z przyznanych środków przebudowana zostanie ulica Elizy Orzeszkowej i Sienkiewicza oraz przebudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Kasprowicza z ulicami Beniowskiego i Sienkiewicza.

Zakres prac jakie obejmie projekt to:
1. Przebudowa jezdni, chodnika, oświetlenia LED, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego ulicy Orzeszkowej.
2. Przebudowa jezdni i sieci elektroenergetycznych oraz budowa: chodnika obustronnego, sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia LED ulicy Sienkiewicza. 
3. Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasprowicza z ulicą Beniowskiego i Sienkiewicza w zakresie wyniesienia skrzyżowania i doświetlenia dwóch przejść dla pieszych.

Wartość dofinansowania stanowi 77,21% wartości całej inwestycji.