Przebudowa budynku w związku z montażem podnośnika dla niepełnosprawnych w placówce edukacyjnej: Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Wyrównywanie różnic między regionami III
Opis projektu:
Przebudowa budynku w związku z montażem podnośnika dla niepełnosprawnych w placówce edukacyjnej: Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Celem projektu jest poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  w Pruszczu Gdańskim dla osób o specjalnych potrzebach w tym osób z niepełnosprawnościami ruchu np. poruszających się o kulach, na wózkach inwalidzkich itp.

W ramach projektu zostanie przebudowane wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte i zamontowany wewnętrzny podnośnik dla niepełnosprawnych. Zadaniem wykonawcy jest uzyskanie dopuszczenia podnośnika do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w  Pruszczu Gdańskim.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.
Zdjęcia: