Craftland - Zachowanie dziedzictwa Regionu Południowego Bałtyku

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
Opis projektu:

Projekt w partnerstwie z Gminą Silute na Litwie oraz Muzeum Foteviken ze Szwecji. Celem projektu jest zintensyfikowanie dialogu kulturalnego i zaangażowanie społeczności lokalnych w działania transgraniczne, jak również zwiększenie atrakcyjności regionów partnerskich. W ramach projektu w każdej miejscowości odbędzie się jedno wydarzenie – w maju Festiwal Folku i Rzemiosła w Silute, w czerwcu Turniej Miast na faktorii w Pruszczu Gdańskim, a we wrześniu Festiwal Market w Szwecji, na którym królować będzie rzemiosło z różnych okresów historycznych. Każda z tych imprez będzie zmieniała organizatora i miejsce w kolejnych latach.

Strona internetowa projektu www.craftland.info