Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim oraz stworzenie warunków dla mieszkańców, w szczególności dzieci, do bezpiecznego korzystania z odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół Nr 4 i Niepublicznego Przedszkola „Czwóreczka” poprzez budowę ulicy Kasprowicza łączącej się z drogą wojewódzką Kopernika stanowiącą połączenie Pruszcza Gdańskiego z drogą krajową Nr 7 (Gdańsk – Warszawa)

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Opis projektu:
Finansowanie: 
środki z budżetu państwa – 1 071 034 PLN
środki własne – 2 758 360,90 PLN 
środki partnera (Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim) - 300 000 PLN

Opis projektu:
Przedmiotowa inwestycja – droga gminna Kasprowicza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do granicy miasta) została zrealizowana w Pruszczu Gdańskim, przy drodze wojewódzkiej Kopernika nr 226 oraz drodze powiatowej Gałczyńskiego nr 2247 i stanowi dojazd m.in. do zespołu szkół oraz przedszkola.