Bałtycka Strefa Inwestycyjna w Pruszczu Gdańskim

Opis projektu:

W ramach realizacji projektu powstał raport oddziaływania na środowisko naturalne, studium wykonalności oraz dokumentacja techniczna wraz z infrastrukturą drogową i kompleksowym uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w ramach Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej w Pruszczu Gdańskim. Wydano również folder „Bałtyckie Strefy Inwestycyjne – gdzie warto lokować kapitał”.