Rekonstrukcja Faktorii Handlowej z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim

Opis projektu:
W ramach projektu wykonano prace inwestycyjne związane z kompleksowym uzbrojeniem oraz ukształtowaniem terenu, budową kładek i mostków umożliwiające dalszą rozbudowę faktorii.