Dofinansowanie wyposażenia i remontu stołówki oraz kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. I. J. Paderewskiego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i domu

Moduł 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i domu
Opis projektu:

W ramach udzielonego wsparcia finansowego na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków dofinansowano wyposażenie i remont stołówki oraz kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. I.J.Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. Prace budowlano-remontowe polegają na modernizacji stołówki oraz bloku żywieniowego. Kuchnia szkolna zostanie również odpowiednio doposażona. Dokonane zmiany pozwolą na zwiększenie wydajności posiłków do ponad 500 dziennie.

Wartość projektu wynosi 106 650,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 80 000,00 zł i stanowi 75% całej inwestycji.