Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pruszczu Gdańskim

Rządowy program „Posiłek w szkole i domu”
Opis projektu:
W ramach udzielonego wsparcia finansowego na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków dofinansowano doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim.

Wartość całego zadania  wyniosła 143 675,93 zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu Państwa wyniosło 113 493,46 zł i stanowi 79% całej inwestycji.