Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej obszaru południowego Bałtyku

CROSSBALT
Opis projektu:
Opracowana została dokumentacja na rewitalizację historycznej osady Kintai Vydunas w regionie Šilute, Bramy Wyżynnej w Gdańsku oraz historycznego centrum Pruszcza Gdańskiego. Wydane zostały dwa przewodniki i dziewięć publikacji promocyjnych, powstały dwie nowe strony internetowe, a dwie kolejne zostały zmodernizowane.

Działania Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach projektu: 
• opracowanie dokumentacji technicznej pozwalającej na rewitalizację historycznej części centrum Pruszcza Gdańskiego.

Działania PROT w ramach projektu: 
• koordynacja i nadzór nad realizacją całego projektu
• wykonanie i ustawienie na terenie województwa pomorskiego
60 znaków turystycznych E -22A
(oznakowanie 4 samochodowych szlaków turystycznych)
- Szlak Zamków Gotyckich
- Szlak Zabytków Hydrotechniki
- Szlak Bursztynowy
- Szlak Latarni Morskich
• promocja regionu na gdańskich targach turystycznych
w latach 2006, 2007
• opracowanie materiałów promocyjnych o szlakach
turystyki kulturowej w województwie pomorskim
www.prot.gda.pl

Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu: 
• utworzenie i rozbudowa regionalnego portalu turystycznego, kompatybilnego z Internetowym Systemem Informacji Turystycznej (ISIT)
opracowanie koncepcji rozwoju szlaków turystyczny w regionie pomorskim
- Szlak Zamków Gotyckich
- Szlak Zabytków Hydrotechniki
- Szlak Bursztynowy
- Szlak Latarni Morskich
• przygotowanie projektu oznakowania dróg wojewódzkich i krajowych województwa pomorskiego znakami E-22A
• opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej standardów znakowania szlaków turystycznych
• przygotowanie wirtualnej mapy województwa pomorskiego 
www.wrotapomorza.pl/pl/turystyka

Działania Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w ramach projektu: 
• opracowanie dokumentacji technicznej pozwalającej na rewitalizację zabytkowej Bramy Wyżynnej w Gdańsku i przystosowanie jej do pełnienia funkcji Centrum Informacji Turystycznej.
• rozbudowa portalu internetowego oraz tłumaczenie strony na język angielski 
www.mhmg.gda.pl

Działania Powiatu Wejherowskiego w ramach projektu: 
• opracowanie materiałów promocyjnych o powiecie (przewodnik turystyczny oraz mapa turystyczna)
• rozbudowa portalu internetowego oraz poprawa dostępu turystów do informacji turystycznej w powiecie 
www.powiat.wejherowo.pl/e-urzad/DKPK/index.php 

Działania Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego w ramach projektu: 
• opracowanie materiałów promocyjnych o powiecie gdańskim
www.ziemiagdanska.pl

Działania Administracji Samorządu Miasta i Regionu Situle w ramach projektu: 
• opracowanie dokumentacji technicznej pozwalającej na rewitalizację historycznej osady Kintai Vydunas w regionie Silute 
www.silute.lt

Działania Centrum Informacji Turystycznej oraz Przedsiębiorczości miasta Šilutė w ramach projektu: 
• opracowanie materiałów promocyjnych o regionie Silute.
www.siluteinfo.lt