• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.01 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.01 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT
Opis projektu:

Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prace zaplanowane w projekcie będą polegały na:

1. wymianie źródeł światła w:

  1. Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1,
  2. Zespole Szkół nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16,
  3. Zespole Szkół nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Westerplatte 30,
  4. Zespole Szkół Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana  Kochanowskiego 8,

2. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, tj.:

  1. Zespołu Szkół Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana  Kochanowskiego 8.

3.termomodernizacji budynków komunalnych wchodzących w skład zasobów Zakładu  Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim, tj. budynków zlokalizowanych przy:

  1. ul. Powstańców Warszawy 2, 3, 30,
  2. ul. Wojska Polskiego 54.Zdjęcia: