Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego wraz ze ścieżkami rowerowymi.

Prace budowlane obejmują:
- przebudowę połączenia obwodnicy z Drogą Krajową Nr 1,
- budowę obwodnicy do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do ul. Kopernika obejmującą:
- przebudowę drogi gminnej po starym śladzie ul. Przemysłowej,
- przebudowę mostu nad rzeką Starą Radunią,
- budowę estakady nad torami PKP- trakcja kolejowa E-65,
- przebudowę oraz budowę nowego uzbrojenia terenu wraz z budową odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych wraz z urządzeniami do oczyszczania i retencji

W ramach inwestycji wykonane zostaną prace budowlane na długości:
- obwodnica 2,04 km,
- ścieżka rowerowa 2,50 km,
- przebudowa drogi gminnej 0,35 km
Zdjęcia: