Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019
Opis projektu:

Przebudowa od ulicy Lotniczej do rowu granicznego wzdłuż ul. Szkolnej. Dla poprawy bezpieczeństwa umieszczono oznakowania miejsc postoju autobusów, jak również zamontowano dwanaście progów zwalniających w formie "poduszek berlińskich", dwa lustra poprawiające widoczność, wybudowano trzy wyniesione skrzyżowania oraz dwadzieścia pięć miejsc postojowych w tym trzy dla osób niepełnosprawnych.