Rekonstrukcja faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest rekonstrukcja w Pruszczu repliki Faktorii handlowej z okresu wpływów rzymskich polegającą na budowie 4-ech budynków nawiązujących swym wyglądem i funkcjami do chat istniejących w osadzie w I-V n.e. Celem realizacji projektu jest podniesienie atrakcyjności infrastruktury publicznej, wydłużenie sezonu turystycznego, podniesienie poziomu dochodów z turystyki w skali regionu i wykreowanie silnej marki produktów turystycznych.

Zdjęcia: