• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie: 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie: 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach
Opis projektu:

Celem Projektu jest zakup sprzętu komputerowego do szkół umożliwiającego realizację zdalnych lekcji.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (28 laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office oraz 10 par słuchawek bezprzewodowych), który trafi do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański tj.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 im. I.J. Paderewskiego. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą nauczyciele i uczniowie, w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych 3+.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wśród uczniów i nauczycieli dostępności do procesu nauczania w trybie zdalnym.