Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim, realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o. o.

Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego
Opis projektu:
Projekt polega na wsparciu inwestycji realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o. o. W jego wyniku powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Aliny w Pruszczu Gdańskim. W wyniku udzielonego wsparcia miasto uzyska możliwość wskazania części lokatorów, którzy będą mogli zamieszkać w nowym budynku.
Zdjęcia: