• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego działanie 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański – etap I

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego działanie 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Opis projektu:

Realizowany w ramach działania 1.5 (rozbudowa społeczeństwa informatycznego) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekt pt. „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański – etap I” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celami szczegółowymi projektu były m.in.:

  • realizacja usług publicznych realizowanych na platformie elektronicznej ( poprzez Internet),
  • poprawa efektywności pracy administracji poprzez użycie Technologii Informatycznej i Komunikacyjnej (e-administracja),
  • podniesienie standardów obsługi obywateli, przedsiębiorstw oraz instytucji poprzez skrócenie czasu załatwiania sprawy oraz podniesienie jakości merytorycznej wydawanych decyzji.

Realizacja projektu polegała na wdrożeniu „Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem” i portalu e-Pruszcz Gdański” – elektronicznej platformy komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelami i przedsiębiorcami. Powstały także infomaty (PIAP-y) – Punkty Publicznego Dostępu do Internetu.