Laboratoria Przyszłości w pruszczańskich szkołach

Laboratoria Przyszłości
Opis projektu:

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka,technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na
zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W ramach programu Gmina Miejska Pruszcz Gdański otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 1 025 700,00 zł, z czego:

  • Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim przyznano wsparcie w kwocie 195 300,00 zł,
  • Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim przyznano wsparcie w kwocie 279 600,00 zł,
  • Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim przyznano wsparcie w kwocie 216 600,00 zł,
  • Szkole Podstawowej nr 4 im. I.J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przyznano wsparcie w kwocie 334 200,00 zł.