• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny– etap III

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Opis projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny – etap III" zakładał wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i wywodzących się z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium otrzymało 29 osób. Stypendia przyznawane były przez komisję stypendialną na wniosek ucznia.