Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu „Doliny Raduni” oraz „Żuław Gdańskich” dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Opis projektu:

Numer i nazwa Priorytetu:

6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe

Numer i nazwa Działania:

6.4 Wspieranie i zachowanie przyrodniczych walorów turystycznych

Projekt partnerski, partner wiodący Gmina Pruszcz Gdański. Przedmiotem projektu jest przede wszystkim budowa elementów infrastruktury kajakowej na Szlaku Elektrowni Wodnych Raduni takich jak „przenoski” przy elektrowniach lub miejsca załadunku i wyładunku kajaków. Ważnym elementem jest również zagospodarowanie otoczenia szlaku  i przeprowadzenie pilotażowego zarybienia rzeki Raduni ośmioma gatunkami ryb.
 

Cele projektu:

Projekt ma na celu oddanie do dyspozycji turystów nowego produktu turystycznego jakim jest szlak kajakowy na Raduni, dający nie tylko możliwość aktywnego spędzenia czasu, ale również zwiedzenia unikalnych i nadal działających elektrowni wodnych na Raduni.