• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej numer 171658 G (ul. Nowowiejskiego) z drogą gminną numer 171558 G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż doświetlenia

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych
Opis projektu:
Celem realizacji projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (szczególnie pieszych i rowerzystów) na przejściach dla pieszych zlokalizowanych przy ulicy Łukasiewicza.

Zadanie obejmowało przebudowę przejść dla pieszych polegającą na ich doświetleniu, naniesieniu oznakowania poziomego oraz zastosowaniu systemu fakturowania nawierzchni peronu dla poprawy bezpieczeństwa, w szczególności osób z dysfunkcjami wzroku.
Zdjęcia: