„Osiedle Strzeleckiego - Zwiększenie płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim poprzez budowę ronda i dróg gminnych łączących nowe Osiedle Strzeleckiego z drogą powiatową Raciborskiego (2214G) łączącą Pruszcz Gdański z O

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Opis projektu:

Zrealizowana inwestycja usytuowana jest w punkcie strategicznym dla płynności ruchu drogowego pomiędzy Pruszczem Gdańskim, a Obwodnicą Trójmiasta i Autostradą A-1. Inwestycja polegała na budowie sieci dróg wewnętrznych na nowym dużym osiedlu mieszkaniowo-usługowym wraz z włączeniem ich do drogi powiatowej 2214G – ulicy Raciborskiego w formie ronda. Ponadto będące największą częścią inwestycji rondo zlokalizowane jest na ul. Raciborskiego (2214G).

Wybudowane długości odcinków dróg, łącznie 986 metrów bieżących:
- rondo – 373 metry
- ul. Dobrowolskiego – 160 metrów
- ul. Domejki – 139 metrów
- ul. Strzeleckiego – 314 metrów

Cele projektu:
Budowa ronda była konieczna w celu zapewnienia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego na tej ulicy, zwłaszcza w świetle budowy nowego Osiedla Strzeleckiego. Zwiększyła się także dostępność komunikacyjna lokalnego ośrodka gospodarczego w stosunku do sieci dróg wyższego rzędu na terenie powiatu i województwa.