• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT
Opis projektu:

Projekt zakłada budowę 3 węzłów transportowych na terenie powiatu gdańskiego, obejmujący budowę i przebudowę infrastruktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych). W projekcie zaplanowano realizację 23 zadań inwestycyjnych z czego 12 zadań zostanie wykonanych na terenie Miasta Pruszcz Gdański m.in.: budowę parkingu przy ul. Dworcowej typu Park & Ride dla samochodów osobowych i rowerów, budowę parkingu samochodowego przy Dworcu PKP, przebudowę ulicy Skalskiego oraz budowę ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych w różnych częściach miasta. Pozostałe inwestycje realizować będą samorządy partnerskie: Gmina Pszczółki, Gmina Pruszcz Gdański, Powiat Gdański oraz Gmina Trąbki Wielkie.

Zdjęcia: