Rozwój regionalny poprzez planowanie przestrzenne oraz znajomość logistyki i technologii informatycznych - LogOnBaltic

Program Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III B
Opis projektu:

Projekt pt. „Rozwój regionalny poprzez planowanie przestrzenne oraz znajomość logistyki i technologii informatycznych – Logon Baltic” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach działania 2. Tworzenie zrównoważonych połączeń komunikacyjnych dla poprawy integracji przestrzennej Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III B.

Głównym celem projektu było stworzenie i rozpowszechnianie informacji dla regionalnych agencji rozwoju o sposobach wspomagania przedsiębiorstw w ich próbie udoskonalania znajomości logistyki i technologii informatycznych.

W ramach projektu 30 partnerów miało do wykonania 5 podstawowych działań: przeprowadzenie dwóch ankiet - logistycznej i dotyczącej technologii informatycznej, stworzenie opracowania dotyczącego analizy wpływu działań na rzecz rozwoju związanych z logistyką i technologiami informatycznymi w regionie województwa pomorskiego (DEMIA), napisanie raportu z przeprowadzonych wywiadów z ekspertami (Expert Interview) oraz profilu regionu ze względu na logistykę i technologie informatyczne (Regional Logistics & ICT Profile).

Gmina Miejska Pruszcz Gdański w ramach tego projektu przygotowała studium wykonalności projektu, dokumentację techniczną oraz raport oddziaływania na środowisko dla Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej w Pruszczu Gdańskim.