Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 - Aktywna Tablica

Aktywna Tablica
Opis projektu:

Rządowy program „Aktywna tablica” gwarantuje wsparcie finansowe szkołom, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach udzielonego wsparcia finansowego mogą zostać zakupione sprzęty, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii. W ramach realizacji programu „Aktywna tablica” zaplanowane są szkolenia nauczycieli, spotkania organizowane w międzyszkolnej sieci współpracy szkół realizujących program, lekcje otwarte, wymiana doświadczeń nauczycieli m.in. upowszechnianie tzw. „dobrych praktyk” i opracowanych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK.

Wsparcie, o którym mowa w 2021 roku otrzymały następujące pruszczańskie placówki:

  • Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Pruszczu Gdańskim - przyznana dotacja w kwocie 14 000 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruszczu Gdańskim - przyznana dotacja w kwocie 14 000 zł.

Wartość projektu wynosi 35 000 zł z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 28 000 zł i stanowi 80% całej inwestycji.