• Home
 • Fundusze zewnętrzne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
Opis projektu:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Wartość projektu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański:

Całkowita wartość projektu: 265 903,07 PLN
Kwota dofinansowania UE: 226 017,60 PLN

Umowa o dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPM.08.04.00-22-0016/16-00 zawarta dnia 19 grudnia 2017 r.

Partnerzy projektu:

Gmina Stężyca (lider projektu), Gmina Chmielno, Gmina Somonino, Gmina Kartuzy, Gmina Żukowo, Gmina Miejska Pruszcz Gdański, Gmina Pruszcz Gdański oraz Wypożyczalnia Sprzętu Rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki Paweł Marsz11.02.2015 r. – 31.12.2020 r.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego Kółka Raduńskiego oraz rzeki Raduni.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaków turystyki kajakowej na Kółku Raduńskim i rzece Raduni, które obejmie trzy grupy zadań:

 • zagospodarowanie szlaków w infrastrukturę wodną poprzez stworzenie 25 szt. obiektów publicznej infrastruktury turystycznej,
 • kompleksowe oznakowanie szlaków w znaki wodne oraz lądowe,
 • kompleksową promocję tworzonego produktu turystycznego.

W ramach zagospodarowania szlaków w infrastrukturę wodną projekt obejmuje (wg gmin):

Gmina Stężyca:

 • przystań kajakową w miejscowości Gołubie,
 • przystań kajakową w miejscowości Stężyca,
 • przystań kajakowa w miejscowości Zgorzałe,
 • przystań kajakową w miejscowości Borucino.

Gmina Chmielno:

 • przystanek kajakowy nad Jeziorem Białym,
 • przystanek kajakowy przy przystani żeglarskiej Dulka,
 • przystań kajakową nad Jeziorem Raduńskim w Przewozie
 • przystanek kajakowy przy Ośrodku Wypoczynkowym Krefta,
 • przystań kajakową nad jeziorem Kłodno w Zaworach,
 • przenoskę przy jazie Chmielonko oraz przystanek kajakowy,
 • przystanek kajakowy w Przewozie.

Gmina Kartuzy:

 • budowę 7 pływających pomostów na terenie kompleksu Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze wraz z wyciągarką linową służącą do obsługi slipu w Brodnicy Górnej,
 • budowę pomostów dla obsługi ruchu kajakowego wraz z oznakowaniem drogowym w rejonie mostu drogowego i jazu piętrzącego w miejscowości Brodnica Dolna,
 • rewitalizację dna jeziora pod mostem na drodze wojewódzkiej nr 228 w miejscowości Ręboszewo.

Gmina Somonino:

 • budowę przystani kajakowej nad rzeka Radunią w miejscowości Somonino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą,
 • budowę przystani kajakowej nad rzeką Radunią w miejscowości Goręczyno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzysząca,
 • budowę pomostów na jeziorze Ostrzyckim,
 • budowę przystani kajakowej nad rzeką Radunią w miejscowości Ostrzyce.

Gmina Żukowo:

 • przenoskę w Lniskach,
 • przystań kajakową i przenoskę w Żukowie,
 • przystań i pole biwakowe w Rutkach,

Gmina Pruszcz Gdański:

 • budowę przystani kajakowej w Straszynie,

Gmina Miejska Pruszcz Gdański:

 • budowę dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy Faktorii,
 • budowę dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKiS.

Partner prywatny - Wypożyczalnia Sprzętu Rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki Paweł Marszk:

 • przystań końcową spływu w Kiełpinie.


Zdjęcia: