Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Opis projektu:
W ramach realizacji projektu wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano prace termomodernizacyjne na budynku szkoły.