• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

„Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
Opis projektu:

Wykonanie robót, polegających w szczególności na przebudowie pasa drogowego obejmującego jezdnie i ciągi pieszo – rowerowe, przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie i budowie sygnalizacji świetlnej oraz przebudowie oświetlenia ulicznego. Prace zostały podzielone na dwa etapy wykonania robót:

a) etap I - obejmujący odcinek od ul. Raciborskiego do ul. Obrońców Pokoju wraz z przebudową skrzyżowań i budową przepompowni ścieków,

b) etap II - obejmujący odcinek od ul. Obrońców Pokoju do ul. Obrońców Wybrzeża.