Pochodzenie nazwy miasta Pruszcz Gdański

Według językoznawców nazwa Pruszcz pochodzi od formy osobowej „Prusek”, czyli kogoś, kto mógłby pochodzić z Prus lub ze względu na swoje związki z tym regionem otrzymał takie przezwisko. Brak dokumentów źródłowych z XIII i XIV wieku dla Pruszcza czyni ustalenie etymologii bardzo trudnym. Nazwa miejscowości określanej jako Prust według Kroniki Hoffmanna pojawiła się już w 1307 roku. Jak czytamy w kronice, znajdowały się tu wtedy silne umocnienia („przy bastejach Pruszcza – an den Basteyen von Prust”), które broniły przeprawy przez Radunię, w związku z istniejącym już wówczas ważnym traktem lądowym z Gdańska na Śląsk. Matthias Gotthilf Löschin1 uważa, że nazwa miejscowości Pruszcz miałaby pochodzić od słowa „Probstei” (probostwo), jednakże pierwsza informacja o kościele w Pruszczu pochodzi dopiero z roku 1367. Według Löschina również możliwe jest, że nazwa ta związana jest z Prusami, którzy mogli posiadać tu umocnioną obronnie osadę.
 
napis Pruszcz Gdański


W przekazach historycznych pojawiały się także takie nazwy miejscowości, jak: Pruszy, Pruscze, Pruscz, wreszcie Pruszcz. Ta ostatnia nazwa funkcjonowała aż do czasów rozbiorów Polski. Następnie, gdy te tereny znalazły się pod zaborem pruskim, miejscowość otrzymała niemiecką nazwę Praust.

Polska nazwa Pruszcz używana była także w pierwszych miesiącach powojennych. Na przełomie lat 1946/1947 w dokumentach Ministerstwa Administracji Publicznej trafiamy po raz pierwszy na podwójne nazewnictwo „Pruszcz Gdański”.