Kalendarium związane z przygotowaniem uchwały krajobrazowej18 września-12 października 2023 r. - Konsultacje społeczne wśród mieszkańców i przedsiębiorców
Konsultacje zostały przeprowadzone online oraz w formie wywiadów bezpośrednich (realizowanych przez firmę SRiP – Pracownia Badań Społecznych). Celem badania było rozpoznanie opinii ankietowanych w stosunku do krajobrazu miejskiego i reklam w mieście. Łącznie udział w badaniu wzięło 661 mieszkańców oraz 131 przedsiębiorców z terenu miasta Pruszcz Gdański.

10-12 czerwca 2022 r. - Inwentaryzacja reklam na terenie miasta Pruszcz Gdański - zbieranie danych
Firma SmartFactor, z którą została podpisana umowa, wykonała tzw. skanowanie miasta, czyli zebranie danych poprzez przejazd przez ulice Pruszcza Gdańskiego specjalnym autem z systemem mapowania.

31 marca 2022 r. - Podpisanie umowy dot. inwentaryzacji reklam na terenie miasta Pruszcz Gdański z firmą SmartFactor
Gmina Miejska Pruszcz Gdański podpisała umowę na wykonanie inwentaryzacji urządzeń reklamowych na terenie miasta Pruszcz Gdański i wprowadzenie wszystkich danych z przejazdu oraz ich udostępnienie w systemie cyfrowym SmartGEM. Harmonogram realizacji umowy zakłada zakończenie prac związanych z tym zadaniem do 30 listopada 2022 r.


14 października 2021 r. - Przypisanie zadania związanego z przygotowaniem wytycznych pod tzw. Uchwałę Krajobrazową do Referatu Współpracy i Promocji
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego dnia 14 października 2021 r. wydał Zarządzenie nr 174/2021, w którym przypisuje dodatkowe zadanie do zespołu Referatu Współpracy i Promocji w brzmieniu: opracowanie i wdrożenie zasad umieszczania w przestrzeni publicznej nośników reklamowych, elementów małej architektury i ogrodzeń, w tym opracowanie i nadzór nad wprowadzeniem systemu informacji miejskiej.

27 września 2021 r. - Przystąpienie do sporządzania projektu tzw. Uchwały Krajobrazowej w mieście Pruszcz Gdański
Rada Miasta Pruszcz Gdański podejmuje 27 września 2021 r. Uchwałę Nr XXXI/358/2021 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

24 kwietnia 2015 r. - Uchwalenie przez Sejm tzw. Ustawy Krajobrazowej
Sejm podejmuje Ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Dz.U. 2015 poz. 774 (tzw. Ustawę Krajobrazową). Przepisy wchodzą w życie 11 września 2015 r.