Kupiańsk

Kupiańsk (Ukraina) - to malownicze miasto o dużym znaczeniu regionalnym, położone nad rzeką Oskoł. Przyroda ziemi kupiańskiej z jednej strony fascynuje kredowymi górami, z drugiej zaś jaskrawą kolorystyką kwiatów i zieleni. Kupiańsk jest ważnym węzłem kolejowym i drogowym obwodu charkowskiego, położony niedaleko od granicy z Rosją. W społeczności miejskiej mieszkają kupcy, formierze i kolejarze. Zawody te przekazywane są w Kupiańsku z pokolenia na pokolenie. Do miasta Kupiańsk administracyjnie należą także 2 osady miejskie (Kindrashivka oraz Vuzlovyi) i 9 wsi.

Powierzchnia całego terytorium gminy Kupiańsk wynosi 148,4 km². W chwili powstania gmina liczyła 56 283 mieszkańców, w tym 20 106 mężczyzn i 26 362 kobiet. Obecnie w gminie przebywa 11 000 osób. Zdecydowana większość ludności to osoby w wieku emerytalnym.

15 czerwca 2023 roku Rada Miasta Pruszcz Gdański uchwałą nr LVI/550/2023 upoważniła Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do podpisania dokumentu partnerstwa miast pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Kupiańskiem. Dokument podpisany został 15 czewrca 2023 r. w Pruszczu Gdańskim. Obie strony wyraziły wolę współpracy w duchu wzajemnego zrozumienia oraz wspieranie spotkań obywateli obu miast.