Šilutė

Szyłokarczma (lit. Šilutė) – miasto na zachodzie Litwy leżące nad granicą z obwodem kalinigradzkim i kilkanaście kilometrów od Zalewu Kurońskiego. Szyłokarczma została założona w 1511 w połowie drogi między Kłajpedą, a Tylżą (obecnie Sowieck). Początkowo była to osada, gdzie odpoczywali podróżni (i ich konie) w drodze między tymi miastami. W 1550 zbudowano tam pierwszy kościół, a osada zaczęła rozwijać się intensywniej. Pomimo tego, ze względu na bliskość silniejszych ośrodków, miejscowość nie posiadała praw miejskich aż do 1941. W mieście przetrwało sporo budynków z XIX i początku XX w., m.in. kościół luterański z 1926. Szyłokarczma słynęła z targu rybnego, który odbywał się przez bez mała 500 lat. Obecnie miasto jest znane z dużych zakładów mleczarskich (założonych w 1842) oraz fabryki mebli. Strona internetowa miasta www.silute.lt.

Porozumienie między miastami podpisane zostało 29 maja 2004 roku. Dla zapewnienia trwałego, zrównoważonego i harmonijnego rozwoju obu samorządów, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności na rynkach krajowych i międzynarodowych oraz kreowania wizerunku obu samorządów, jako miejsc przyjaznych inwestorom oba miasta zobowiązały się do:

  • wykorzystania atutu położenia i potencjału Rejonu Silute i miasta Pruszcz Gdański dla wspólnego opracowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
  • wypracowania mechanizmu wzajemnego wspierania promocji obu samorządów na rynku krajowym i zagranicznym ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw przy pełnym wykorzystaniu szans i możliwości jakie stwarza członkowsko w  Unii Europejskiej.
  • wspólnej promocji obu samorządów i regionu.
  • kreowania nowego i rozwój istniejącego produktu turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnych walorów turystycznych obu samorządów.
Porozumienie o współpracy partnerskiej zostało zawarte na podstawie Uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański nr XX/195/2004 z 26 maja 2004 roku.