W mieście Pruszcz Gdański obowiązuje segregacja odpadów na następujące grupy:

Do tej grupy odpadów wrzucamy:
  • plastikowe butelki po napojach, płynach, plastikowe nakrętki,
  • plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie,
  • plastikowe opakowania po produktach spożywczych (np. pojemniki po jogurtach, koszyczki po owocach, plastikowe pojemniki po jajkach, pojemniki po olejach spożywczych),
  • pojemniki po kosmetykach i środkach czystości,
  • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach, mleku),
  • metalowe kapsle i zakrętki od słoików,
  • puszki po żywności i napojach,
  • folia aluminiowa, styropian opakowaniowy.

Butelki należy zgnieść i wyrzucić bez nakrętek do pojemnika lub worka, opakowania muszą być pozbawione resztek zawartości, nie trzeba myć oraz zrywać z butelek i pojemników etykiet.

Uwaga! W tej grupie odpadów nie powinny się znaleźć:

  • pojemniki po olejach silnikowych oraz smarach,
  • części samochodowe,
  • puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
  • opakowania pochodzenia medycznego,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektroniczny i AGD,
  • styropian budowlany.

Te odpady, w zależności od rodzaju, należy potraktować jako odpady niebezpieczne, stanowiące elementy pojazdów lub budowlane.

Do tej grupy odpadów wrzucamy:
  • butelki i słoiki po napojach i żywności (bez kapsli i zakrętek),
  • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie należy tłuc opakowań szklanych umieszczanych w workach, opakowania muszą być pozbawione resztek zawartości, butelki i słoiki nie muszą być pozbawione etykiet, opakowania szklane nie muszą być umyte.

Uwaga! W tej grupie odpadów nie powinny się znaleźć:

  • ceramika, doniczki, porcelana, fajans, kryształy,
  • szkło żaroodporne, szkło zbrojone,
  • znicze z zawartością wosku,
  • lustra, szyby,
  • żarówki, świetlówki,
  • opakowania po lekach i rozpuszczalnikach.

Te odpady, w zależności od rodzaju, należy potraktować jako odpady suche, budowlane lub niebezpieczne.

Do tej grupy odpadów wrzucamy:
  • gazety, książki, zeszyty, czasopisma, katalogi, ulotki,
  • tektura, kartony,
  • torebki i opakowania papierowe,
  • zadrukowane kartki,
  • papier szkolny, biurowy i pakowy.

Kartony należy złożyć przed umieszczeniem w pojemniku lub worku.

Uwaga! W tej grupie odpadów nie powinny się znaleźć:

  • tapety,
  • papier mocno zabrudzony lub zatłuszczony,
  • papier powleczony folią,
  • pieluchy jednorazowe,
  • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach, mleku).

Te odpady należy wrzucić do pojemnika na odpady suche, opakowania wielomateriałowe należy umieścić w pojemnikach lub workach na metale i tworzywa sztuczne.

Do tej grupy odpadów wrzucamy:
  • skoszona trawa, liście, kwiaty, drobne gałęzie, rośliny z niewielką ilością ziemi,
  • resztki żywności, skorupki po jajkach i orzechach, obierki, odpadki warzywne i owocowe,
  • fusy po kawie i herbacie razem z filtrem papierowym,
  • zużyte ręczniki papierowe,
  • inne odpady nadające się do kompostowania.

Uwaga! W tej grupie odpadów nie powinny się znaleźć:

  • odchody zwierzęce i materiały nimi zanieczyszczone (np. żwirek dla kotów, podściółka dla gryzoni),
  • papierosy i niedopałki,
  • popiół.

Te odpady należy wrzucić do pojemnika na odpady suche.

Do tej grupy odpadów wrzucamy:
  • odpady, których nie można umieścić w pojemnikach lub workach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady bio,
  • odpady, które nie są zaliczane do odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części samochodowych,
  • ceramika, fajans, porcelana, kryształy, szkło żaroodporne, znicze z woskiem, lustra,
  • odchody zwierzęce i materiały nimi zanieczyszczone (np. żwirek dla kotów, podściółka dla gryzoni),
  • papierosy i niedopałki, popiół,
  • tapety, papier mocno zabrudzony lub zatłuszczony, papier powleczony folią,
  • zużyte artykuły higieniczne (np. pieluchy jednorazowe).