Do segregacji tej grupy odpadów służy pojemnik lub worek brązowy.

Do tej grupy odpadów wrzucamy:
 • skoszona trawa, liście, kwiaty, drobne gałęzie, rośliny z niewielką ilością ziemi,
 • resztki żywności, skorupki po jajkach i orzechach, obierki, odpadki warzywne i owocowe,
 • fusy po kawie i herbacie razem z filtrem papierowym,
 • zużyte ręczniki papierowe,
 • inne odpady nadające się do kompostowania.
Uwaga! W tej grupie odpadów nie powinny się znaleźć:
 • odchody zwierzęce i materiały nimi zanieczyszczone (np. żwirek dla kotów, podściółka dla gryzoni),
 • papierosy i niedopałki,
 • popiół.
Te odpady należy wrzucić do pojemnika na odpady suche.
Do segregacji tej grupy odpadów służy pojemnik lub worek żółty.

Do tej grupy odpadów wrzucamy:
 • plastikowe butelki po napojach, płynach, plastikowe nakrętki,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych (np. pojemniki po jogurtach, koszyczki po owocach, plastikowe pojemniki po jajkach, pojemniki po olejach spożywczych),
 • pojemniki po kosmetykach i środkach czystości,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach, mleku),
 • metalowe kapsle i zakrętki od słoików,
 • puszki po żywności i napojach,
 • folia aluminiowa, styropian opakowaniowy.

Butelki należy zgnieść i wyrzucić bez nakrętek do pojemnika lub worka, opakowania muszą być pozbawione resztek zawartości, nie trzeba myć oraz zrywać z butelek i pojemników etykiet.

Uwaga! W tej grupie odpadów nie powinny się znaleźć:

 • pojemniki po olejach silnikowych oraz smarach,
 • części samochodowe,
 • puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
 • opakowania pochodzenia medycznego,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i AGD,
 • styropian budowlany.

Te odpady, w zależności od rodzaju, należy potraktować jako odpady niebezpieczne, stanowiące elementy pojazdów lub budowlane.

Do segregacji tej grupy odpadów służy pojemnik lub worek szary.

Do tej grupy odpadów wrzucamy:
 • odpady, których nie można umieścić w pojemnikach lub workach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady bio,
 • odpady, które nie są zaliczane do odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części samochodowych,
 • ceramika, fajans, porcelana, kryształy, szkło żaroodporne, znicze z woskiem, lustra,
 • odchody zwierzęce i materiały nimi zanieczyszczone (np. żwirek dla kotów, podściółka dla gryzoni),
 • papierosy i niedopałki, popiół,
 • tapety, papier mocno zabrudzony lub zatłuszczony, papier powleczony folią,
 • zużyte artykuły higieniczne (np. pieluchy jednorazowe).
Do segregacji tej grupy odpadów służy pojemnik lub worek niebieski.

Do tej grupy odpadów wrzucamy:
 • gazety, książki, zeszyty, czasopisma, katalogi, ulotki,
 • tektura, kartony,
 • torebki i opakowania papierowe,
 • zadrukowane kartki,
 • papier szkolny, biurowy i pakowy.
Kartony należy złożyć przed umieszczeniem w pojemniku lub worku.

Uwaga! W tej grupie odpadów nie powinny się znaleźć:

 • tapety,
 • papier mocno zabrudzony lub zatłuszczony,
 • papier powleczony folią,
 • pieluchy jednorazowe,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach, mleku).

Te odpady należy wrzucić do pojemnika na odpady suche, opakowania wielomateriałowe należy umieścić w pojemnikach lub workach na metale i tworzywa sztuczne.

Do segregacji tej grupy odpadów służy pojemnik lub worek zielony.

Do tej grupy odpadów wrzucamy:
 • butelki i słoiki po napojach i żywności (bez kapsli i zakrętek),
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie należy tłuc opakowań szklanych umieszczanych w workach, opakowania muszą być pozbawione resztek zawartości, butelki i słoiki nie muszą być pozbawione etykiet, opakowania szklane nie muszą być umyte.

Uwaga! W tej grupie odpadów nie powinny się znaleźć:

 • ceramika, doniczki, porcelana, fajans, kryształy,
 • szkło żaroodporne, szkło zbrojone,
 • znicze z zawartością wosku,
 • lustra, szyby,
 • żarówki, świetlówki,
 • opakowania po lekach i rozpuszczalnikach.

Te odpady, w zależności od rodzaju, należy potraktować jako odpady suche, budowlane lub niebezpieczne.